Onze kijk op de ontwikkelingen in de veiligheidssector

De veiligheidswereld is volop in beweging. Politiekorpsen formeren zich tot één nationale politieorganisatie, het Instituut Fysieke Veiligheid staat in de steigers en de  veiligheidsregio’s krijgen steeds meer vorm.

De strategische reis van de brandweer heeft een nieuw toekomstperspectief in beeld gebracht. De focus verschuift van ‘puur brandbestrijding’ naar het ‘organiseren van  veiligheid’, waarbij de nieuwe brandweer vooral de rol van adviseur en regisseur heeft. Deze andere rol en werkwijze, de hogere kwaliteitseisen en de uitdagende bezuinigingsmaatregelen vragen veel van de brandweer en haar mensen. Een andere manier van organiseren én een andere manier van denken.

Mensen maken het verschil
Zeker in de veiligheidssector komt het aan op mensenwerk. Geïnspireerde, betrokken spelers maken gezamenlijk het succes van de organisatie. Heldere processen die zorgen voor een betrouwbare dienstverlening en een voortdurende dialoog binnen en buiten de organisatie zijn belangrijke ingrediënten om te groeien naar een lerende organisatie.

Middenkader als sleutel naar de toekomst
In deze dynamische omgeving ligt de sleutel voor succes bij het middenkader. Waarbij toenemende behoefte ontstaat aan ‘Verbindend Leiderschap’. Zij verbinden individuele doelen met de organisatiedoelen binnen de context van de maatschappelijke verwachtingen en ontwikkelingen, met een goede balans in vrijheid en sturing. Dit vraagt van leidinggevenden zowel een versterking van de reguliere managementvaardigheden, als het kunnen doorbreken van bestaande (denk)patronen. Voor een succesvolle toekomst is het nu tijd om te werken aan de ontwikkeling van het middenkader.

Regisseren en innoveren
De steeds complexere taken van veiligheidsorganisaties vragen om nieuwe creatieve en innovatieve oplossingen en multidisciplinaire samenwerking. Het als organisatie ‘alleen doen’ werkt niet meer. Door elkaars kwaliteiten en netwerken te benutten kan de sector burgers een veilige omgeving bieden.
Opereren in een netwerk vraagt om nieuwe expertises en rolduidelijkheid, waarmee je op
passende wijze ‘invloed kunt uitoefenen’ en kunt ‘regisseren’.

Ook Het Nieuwe Werken geeft de organisatieontwikkeling een impuls. Een andere manier van werken, een andere manier van denken en een andere manier van organiseren. Dat leidt tot nieuwe oplossingen voor traditionele vraagstukken.