Onze uitgebreide kijk op organisatieontwikkeling

Bij Het Ontwikkelaarsgilde delen wij onze kijk op organisatieontwikkeling. Het geeft richting aan wat we doen en hoe we het doen. Het is herkenbaar voor onze klanten, terwijl het ook ruimte biedt voor persoonlijke invulling door onze organisatieadviseurs.

Samenwerken voor een doel
Het Ontwikkelaarsgilde ziet een organisatie als een samenwerkingsverband van mensen. Zo veranderlijk als de mens is, is ook de samenstelling van een onderneming. Bij een succesvolle organisatie werken alle medewerkers samen aan gemeenschappelijke ambities. Daarnaast heeft elk individu ook eigen ambities, waarbij het van belang is dat al deze ambities op één lijn liggen. Het succes van een ontwikkeling in een organisatie wordt volgens ons bepaalt door:

  1. de mate waarin de ambities helder zijn en op organisatorisch en persoonlijk  niveau met elkaar verbonden zijn
  2. hoe jouw mensen samenwerken
  3. hoe zij zich gedragen tijdens die samenwerking

Gedrag bepaalt succes
Een succesvolle aanpak om de organisatie te ontwikkelen, is in onze ogen dan ook gericht op deze drie punten, waarbij wij geloven dat de sleutel voor werkelijke verandering ligt bij het gedrag van de mensen. Resultaten worden beter wanneer het gedrag van een  medewerker beter aansluit op de ontwikkelingsfase van de organisatie. En wanneer de eigenschappen van personen in een team elkaar aanvullen om zo de gedeelde ambities te realiseren.

Samen met de klant
Wij werken niet voor je, wel graag met je. Dat is ons uitgangspunt bij elke opdracht. We maken verbinding met jou en de mensen in je organisatie. We vinden zo sneller antwoord op vragen als: Wie zijn er betrokken bij het vraagstuk? En wat zijn hun belangen? Deze inzichten nemen we mee in de aanpak van het ontwikkelvraagstuk. Jullie kracht en expertise op alle organisatiegebieden benutten we goed. We helpen jullie zélf dingen in te zien en daarmee aan de slag te gaan, waardoor wij overbodig worden. Daarmee creëren we voor de organisatie duurzaam resultaat in termen van persoonlijke groei, betere samenwerking, wat resulteert in een beter resultaat.

Bewezen Gilde-aanpak
Vernieuwende oplossingen ontstaan door patronen te doorbreken. Alleen is dat niet zo eenvoudig, maar samen lukt dat prima. Door bijzondere technieken, methoden en programma’s komen we samen met de mensen van de organisatie tot verrassende resultaten en oplossingen. Hoe we dat doen? Lees over onze Unieke Gilde-aanpak.