Onze kijk op organisatieontwikkeling

Een organisatie is in onze ogen een samenwerkingsverband van individuen. Ze werken met z’n allen samen om een gezamenlijk doel te bereiken en de klant optimaal te bedienen.

Een goede samenwerking zien we dan ook als belangrijke factor voor het succesvol ontwikkelen van een organisatie. Hoe goed mensen samenwerken, is volgens ons afhankelijk van de samenstelling van een team en het gedrag van de individuen daarbinnen. Om een sterk gemotiveerd team te vormen, moeten de persoonlijke ambities bij de  team- en organisatiedoelen aansluiten. Daarnaast neemt het succes van de samenwerking toe als de mensen en de teams qua competenties en eigenschappen complementair zijn aan elkaar.

Het Ontwikkelaarsgilde onderzoekt de formele en de informele processen in een onderneming. We analyseren, we proeven de sfeer en we leggen contacten. We werken sámen met jou en overige betrokkenen aan creatieve oplossingen ter verbetering van de besturing, de kwaliteit en de samenwerking van de organisatie. Meer weten? Lees dan de uitgebreide versie van onze kijk op organisatieontwikkeling.

 • Onze kijk op 'Koers bepalen'

  Mensen zijn naar onze mening de belangrijkste factor voor het succes van jouw organisatie. In onze ogen is koers bepalen dan ook voor een belangrijk deel gericht op mensen, hun rol, gedrag en ontwikkeling. Koers bepalen gaat over richting kiezen, richting geven en richting houden.

  Lees verder
 • Onze kijk op 'Persoonlijk Ondernemerschap'

  Bijdragen vanuit authenticiteit en persoonlijke kwaliteiten. Eigen verantwoordelijkheid voelen en nemen voor je klanten, je collega’s en je eigen loopbaan. Jezelf blijven vernieuwen en initiatieven ontplooien om je organisatie, je team en jezelf te laten excelleren, waardoor je je vak en je passie uitdraagt en goed zorgt voor bevlogenheid en vitaliteit van lichaam en geest.

  Lees verder
 • Onze kijk op samenwerking

  Je hebt elkaar nodig om écht succesvol de koers te volgen. Dat geldt voor individuen, teams en ook voor organisaties. Dit vraagt een collectieve ambitie en route, elkaar de rol gunnen vanuit toegevoegde waarde en vertrouwen in elkaar. Maar dat kan alleen als je weet wat je jezelf en elkaar te bieden hebt.

  Lees verder
 • Samen aan de slag

  We betrekken jou, je medewerkers en waar mogelijk andere betrokkenen actief bij het oplossen van je organisatievraagstuk. We geloven dat blijvende verandering pas plaatsvindt wanneer iedereen zich betrokken voelt. Met bewezen methodes benutten we de kracht van de organisatie en werken we samen toe naar een goed resultaat.

  Lees verder