Unieke bewezen Gilde-aanpak

In plaats van “vaste” oplossingen te bieden leren wij onze klanten zelf op te lossen.

Een Gildemeester weet bestaande patronen te doorbreken en perspectieven toe te voegen. Dit doet hij door te spiegelen, confronteren, analyseren, verbinden, activeren, ballonnen door te prikken, de draak te steken met opgeblazen gedrag, vragen te stellen die er toe doen en een gespiegelde werkelijkheid te laten zien.

Hij brengt partijen bij elkaar en stimuleert interactie tussen hen, waardoor nieuwe inzichten en ruimte voor nieuwe oplossingen ontstaat. Hij luistert daarbij niet alleen naar zijn verstand, maar vooral ook naar z’n intuïtie.

Een Gildemeesters toont durf en lef en neemt geen blad voor de mond. Hij maakt geen deel uit van het systeem en kan daardoor iedere gewenste waarde aannemen. Doordat hij de schaduwkant van mensen en organisaties op respectvolle wijze belicht is hij liefdevol confronterend.

Samen met jou vinden we effectieve manieren om mensen uit hun patroon te halen. En jezelf of je medewerkers verder te laten groeien met behulp van bijzondere technieken, methoden en/of programma’s. Passend bij jouw team, organisatie en branche.

Mogelijke rollen van de Gildemeester

Een Gildemeester kan verschillende rollen aannemen, afhankelijk van de vraag, context en dynamiek. Je kunt denken aan:

 • strategie-adviseur
 • advocaat van de duivel
 • vertrouwenspersoon
 • idealist
 • creativiteits-adviseur
 • zoeker naar waarheid
 • bemiddelaar
 • trainer
 • entertainer

Veelal lopen meerdere rollen door elkaar heen en weet de Gildemeester zo een verrassend resultaat te bereiken

Verrassend resultaat
Samen creëren we het beste resultaat. We staan open voor een dialoog. Want we komen verder door onze krachten te bundelen. Het Ontwikkelaarsgilde is een advies- en  trainingscollectief van creatieve Gildemeesters die vanuit een ander perspectief kijken en denken. Verwacht daarom onverwachte oplossingen. Hierbij gebruiken we onze grondige kennis van en ervaring met de praktijk. Dat praat en werkt gemakkelijk.

Modulair maatwerk
We bieden geen standaard oplossingen. Hoewel veel vraagstukken in organisaties veel op elkaar lijken, zien wij ook dat de context, de mensen en de situatie zorgen dat elk  vraagstuk om een maatwerkoplossing vraagt. Daarbij kunnen uiteraard vaak wel eerdere ervaringen worden gebruikt. We noemen dat modulair maatwerk.

Samen aan de slag
Samenwerking is de kracht van alle organisaties. En dat geldt ook voor onze samenwerking met jou… Om te komen tot gedragen maatwerkoplossingen zoeken we die samenwerking op. Daar waar het mogelijk is, streven wij naar co-creatie. Dat kan in verschillende vormen:

 • co-development: met elkaar komen tot een gedragen koers, visie en/of aanpak
 • co-design: samen ideeën uitwerken in programma’s, diensten of concepten
 • co-innovation: zelf vernieuwende ideeën aandragen voor verbeteringen

De kracht kan vaak zelfs nog toenemen wanneer ook andere sleutelpartijen, zoals klanten, leveranciers of ketenpartners, hierbij betrokken worden.