Profiel Rinske Evers

  • linkedin
  • twitter

Verander muren in deuren!

Dit ben ik

Ik ben een maatschappelijk betrokken, bevlogen en ondernemende ontwikkelaar & veranderaar. Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in wat de mens beweegt en hoe wij elkaar in beweging kunnen brengen. Mijn ruime kennis en ervaring in het ondersteunen en stimuleren van ont-wikkeling en gedragsverandering, zet ik graag in ter bevordering van interacties binnen en tussen groepen & organisaties. En het liefste bij mensen die zich inzetten voor een doel dat er maatschappelijk toe doet. Waar ontwikkelen & veranderen niet vanzelf gaat, ben ik graag de prikkelende vragensteller en frisse blik. Boeiend vind ik het inspelen op de onbewuste processen die een rol spelen bij verandering, zonder de vaart en uiteindelijke bedoeling uit het oog te verliezen.

Ik ben goed in staat vraagstukken van verschillende kanten te benaderen en te verbinden. Verbinden van hoofd hart en handen, maar ook verbinden van mens tot mens binnen en buiten de organisatie. Bijvoorbeeld door het gezamenlijk creëren van een affectief rake visie, oefeningen die hoofd- hart- en handkracht aanspreken en/of helpen bij het daadwerkelijk oppakken van die andere rol in de praktijk.

Het intrigeert mij hoe wij onszelf soms gevangen houden in onze eigen gedachten. Intens gelukkig voel ik mij, als het is gelukt om mensen te leren ‘van muren deuren te maken’ en zij met elkaar de positieve en creatieve flow te pakken hebben.

Mijn specialiteit
Ik heb een scherp oog voor intermenselijke interactiepatronen en weet snel wat er speelt. Ik zoek bij iedere persoon de verbinding en ben altijd op zoek naar het gezamenlijke vertrekpunt: Wat bindt een team? Ik ben ervan overtuigd dat je van daaruit pas kunt beginnen. Ik ben analytisch, in staat om verbanden te zien en verbindingen te leggen, en ik ga de confrontatie niet uit de weg. Soms moet de boel een beetje opgeschud worden voordat een volgende stap gezet kan worden. Dat doe ik graag, altijd met respect, samen met de klant en zonder het gezamenlijke einddoel uit het oog te verliezen. En daar mag wat mij betreft ook wel bij gelachen worden.

De mens achter de professional

In mijn vrije tijd sport ik graag in de natuur: trailrunnen, mtb-en, wielrennen, skiën. Even uit mijn hoofd komen, lekker rozig worden. Of juist samen met vrienden de fysieke grens opzoeken en elkaar uitdagen. Ik hou van pionieren en ben als initiatiefnemer of op uitnodiging vaak betrokken bij start- ups of maatschappelijke bewegingen, bijvoorbeeld de transformatie naar een openbaar schoolplein en lokaal sociaal duurzaam ondernemen. Ik kan intens genieten van spontane acties: opeens een dagje uit, borrelen met de buren of met de kinderen bakken, stoeien en een spelletje spelen.

Meerwaarde klant

Verbindend werkondernemerschap creëren: van een organisatie met werknemers die de gezamenlijke bedoeling niet meer voor ogen hebben, waar vaak middelen tot doel verheven zijn en mensen niet meer tussen de regels durven te komen, naar gepassioneerd werkondernemers die met elkaar verbonden zijn en wendbare diensten verlenen waar de meerwaarde voor de klant telkens weer centraal staat. Dat brengt plezier, flexibiliteit, hoge kwaliteit, klanttevredenheid en weinig ziekteverzuim met zich mee!

Enkele opdrachten:

Regio Rivierenland,transformatie in de versnelling:
Facilitator/ coach van 11 gebiedsteamcoördinatoren en procesbegeleider/ sparringspartner voor projectleiders m.b.t. het goed inspelen op de ‘zachtere kant’ om die beoogde transformatie te doen slagen.

Gemeente Overbetuwe:
Projectleider pilot JGGZ ‘van DBC naar ABC’. Ik hanteer het trekkersmodel: ik ben als procesbegeleider samen met professionals JGGZ en J&O hulp, huisartsen, jeugdartsen en gemeenteambtenaren gemeentelijke politiek op reis in een regelvrije zone, op weg naar integrale diensten en een financieringsstelsel dat uitgaat van vertrouwen in de professionals en prikkels tot creatieve oplossingen die passen bij de transformatie.

Portefeuillehouders regio Arnhem:
Organisator en begeleider van een tweedaagse bestuursreis ter bevordering van de regionale bestuurlijke samenwerking.

De Combinatie, een samenwerkingsverband van 18 gespecialiseerde zorgaanbieders regio Nijmegen:
Coach van 11 kwartiermakers, sparringspartner van projectleider en verbinder bij de samenwerking tussen gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen. Samengevat ondersteuning bij de beweging naar meer samenwerking, zelfsturing en innovatie van onderop.

Pluryn:
Coach en trainer van professionals, clusterleiders en managers in twee regio’s om te groeien naar een organisatie met werkondernemers die met de klanten en netwerkpartners innoveren. Een combinatie van dialoog, actieonderzoek en creatieve denktechnieken. Uit de comfortzone en van en met elkaar al doende leren.

Gemeente Overbetuwe, Renkum, Nunspeet en Nijkerk:
Verschillende afdelingen begeleid in hun beweging naar zelfsturing. Managers en beleidsambtenaren leren situationeel hun rol te kiezen. Adviseren m.b.t. de aanpassing van beoordelingscyclus en strategische personeelsplanning. Trainen van gespreksvaardigheden. Begeleiden van experimenten en intervisiebijeenkomsten.

Neem contact op met Rinske!