Profiel Christina van Zanten

  • linkedin
  • twitter

Echte kracht begint bij kwetsbaarheid.

Dit ben ik

Wat mensen motiveert en drijft heeft mij altijd aangetrokken, net als sociale interactie. Waarom doen mensen zoals ze doen, hoe komt het dat het ene team goed presteert en samenwerkt en het andere niet. Ik geloof dat bezieling, passie en verbinding hierin een grote rol spelen, maar zeker ook kwetsbaarheid en durf/lef. Zaken durven te bespreken betekent je kwetsbaar opstellen en jezelf in een positie zetten die niet altijd makkelijk is. Zaken net van een andere kant bekijken en anderen prikkelen tot nadenken dat is wat ik leuk vind.

Ik ben enthousiast, oprecht en creatief. Ik heb na een aantal jaren gewerkt te hebben in een functie waarin ik niet gelukkig werd, gekozen om vanuit mijn hart te gaan leven. Dat was een lastige beslissing, waar ik zeker ook de nodige tijd over gedaan heb. Uiteindelijk heeft lef mij gebracht waar ik nu sta. Ontwikkeling is mede door deze keuze een rode draad in mijn leven, zowel persoonlijk als professioneel. Soms moet ik daardoor ook stoutmoedige keuzes maken, die afwijken van de gebaande paden.

Mijn specialiteit

Ik ben een specialist op het gebied van veranderprocessen, persoonlijke en teamontwikkeling. Door liefdevol te confronteren en aspecten bespreekbaar te maken, weet ik grote veranderingen te weeg te brengen. Ik doorzie snel patronen en door mijn creativiteit belicht ik invalshoeken die door anderen over het hoofd worden gezien. Bij het begeleiden van veranderprocessen, weet ik verbinding en samenwerking teweeg te brengen en blijvende ontwikkeling te bewerkstelligen.

Meerwaarde klant

Ik ben in staat om de samenwerking binnen een team/organisatie te verbeteren. Zaken die in de weg staan (onderstroom) worden bespreekbaar gemaakt, waarna oplossingen gezocht en afspraken gemaakt kunnen worden. Feedback en prikkelende vragen zijn mij niet vreemd. Ik zet anderen aan het denken, zodat er verandering optreed. De Verantwoordelijkheid en Zelfredzaamheid binnen het team worden vergroot. Daarnaast lever ik een grote bijdrage aan (persoonlijk) leiderschap. Ik werk door middel van intervisie, trainingen, veranderprocessen, teamcoaching of individuele coaching aan persoonlijk leiderschap. Het rendement voor de persoon en de organisatie is groot, verbinding en samenwerking beklijven.

Enkele opdrachten:

  • Dialoogbegeleiding en teamcoaching Rabobank
  • Fusiebegeleiding Rabobank
  • Diverse trainingen op het gebied van communicatie/feedback/leiderschapsvaardigheden

Deskundig in:

Neem contact op met Christina!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>