Kennis + inzicht + ervaren + reflecteren = ontwikkeling

De Ontwikkelacademie verzorgt opleidingen en trainingen die de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers op alle niveaus ondersteunen. Ook voor de ontwikkeling op teamniveau en organisatieniveau bieden we maatwerk in opleidingen en trainingen.

Wij geloven dat echte ontwikkeling pas plaatsvindt als nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden kunnen worden toegepast en een plaats krijgt in gedrag. Daarom passen wij in al onze programma’s een aantal leerprincipes actief toe. Dit doen wij omdat wij hebben ervaren dat veranderingen in organisaties effectief zijn als er een proces plaatsvindt waarbij mensen kennis verwerven, delen en toepassen vanuit het perspectief van organisatiegericht leren.

Tijdens de contactdagen wordt de kennis samen met de andere deelnemers actief gemaakt en verbonden met vaardigheden, houding en gedrag. Daarna wordt het geleerde direct in de praktijk gebracht. Hierdoor wordt nieuw handelingsrepertoire ontwikkeld en ontstaat een lerende organisatie.

In onze opleidingsprogramma’s maken wij gebruik van de volgende principes:

  • action learning‘ houdt in gezamenlijk leren van praktijksituaties (liefst uit eigen werkomgeving) door er met elkaar over te spreken (verkennen, dialoog en intervisie) doen en reflecteren. Deze methodiek is erop gericht dat de deelnemers ervaringen met elkaar delen, verbeteringen initiëren en doorvoeren binnen hun eigen organisatie. Kennis wordt  vooraf up-to-date gemaakt door zoveel mogelijk zelfstandig voor te bereiden.
  • ervaringsgericht leren’: de volgende stap ná ‘Action Learning’. Door het laten ondergaan van leerervaringen wordt een betere koppeling met en toepassing in de eigen werkpraktijk gemaakt;
  • second loop learning’: inzicht in hoe het eigen leren vorm en inhoud krijgt en daarop kunnen variëren gelang het leerdoel (‘leren leren’);
  • zelfsturing’: het zelf kunnen formuleren van de eigen leerdoelen, het volgen van de leerresultaten en het bijsturen hierop;
  • beeld & beleving’: er is bij de gebruikte leermethoden, indien toepasselijk, sprake van een brede zintuiglijke ervaring;
  • blended learning’: er worden meerdere invalshoeken, leerstijlen, modellen en technieken gebruikt voor het bereiken van eenzelfde leerdoel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>