Parlan : 'Van transformatie van de zorg tot transformatie van jezelf.'

Parlan Jeugdzorg Noord-Kennemerland is volop in ontwikkeling. Vanaf begin 2012 geven zij actief vorm aan de nieuwe rol ‘Jeugd & Gezinswerker’. Dit in reactie op de klantbehoefte aan één aanspreekpunt, één vaste hulpverlener en meer continuïteit van de dienstverlening binnen Jeugdzorg. Naast deze veranderende klantvraag decentraliseert de overheid haar zorgtaken en verantwoordelijkheden vanuit de provincie naar gemeenten.

Dit transitie en transformatietraject brengt nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven mee in maatschappelijke ondersteuning en gaat gepaard met nieuwe wetgeving. Voor Parlan betekent het transformatieproces een omslag in het denken en handelen van haar jeugdzorgmedewerkers. Meer dan ooit zal deze groep professionals hun vakmanschap zelfstandig vormgeven en samenwerken over de grenzen van het eigen taakgebied en de organisatie. Daarmee zetten zij een betaalbare hoge kwaliteit van zorg neer voor de doelgroep.

Om medewerkers te informeren over de stand van zaken in dit transitie en transformatieproces en de betekenis voor- en het effect hiervan op- de Parlan-organisatie en individuele medewerkers met elkaar te delen, organiseerde regio Noord-Kennemerland een werkconferentie voor al haar professionals. Willeke Hink werd gevraagd ondersteuning te bieden in het komen tot en uitvoeren van een effectief programma.

Vooraf werd in een Regio MT en klein kernteam gedefinieerd “op welke vraag een antwoord wordt gezocht” en “waar de bijeenkomst toe moet leiden”; welk bewustzijn en welke mogelijkheden moeten ontstaan. Er werd gekozen voor een aanpak volgens de waarderende en oplossingsgerichte methode. Daarbinnen werd van een aantal effectieve veranderkundige principes gebruik gemaakt: diversiteit, inspiratie, ontmoeting en dialoog.

Het programma werd gekaderd van macro, via meso, naar microniveau. Wat betekenen de maatschappelijke ontwikkelingen ‘transitie en transformatie van jeugdzorg’ voor de Parlan-organisatie en voor ons team? Welke transformatie moet ik zelf maken op gebied van kennis, vaardigheden, ervaring, visie en gedrag? 100 medewerkers, leidinggevenden en gedragswetenschappers uit de Regio Noord Kennemerland gingen op 31 oktober jl in een gefaseerd programma aan de slag in gebouw “De Toekomst” van museum “De Broekerveiling”:

1. Ontdekken: In een World Café werd geïnventariseerd wat er al is en wat in de transformatie behouden en bereikt mag worden. Alles wat goed gaat ontwikkelt mee. De groep werd verdeeld over 12 tafels en door een tafeldame door deze fase geleid.

2. Dromen: Door middel van speeddaten veel mensen ontmoeten en leren kennen. Ideeën delen. Vragen waren gericht op kenmerken van de toekomst en de ideale organisatie. Uit de uitkomsten werden ‘de top 5 voor de transformatie’ gehaald.

3. Ontwerpen: Hoe gaan we deze top 5 verwerken tot het bereiken van onze dromen? De bestaande teams gingen hier zelf mee aan de slag.

4. Verwezenlijken: Wat is mijn bijdrage aan het verwerken van deze doelstellingen? Waar ga ik vanaf morgenochtend mee aan de slag?

Mensen beleefden de dag zowel inspirerend als confronterend; vooral de laatste fase was lastig voor deelnemers die minder gewend zijn vanuit eigen ondernemerschap ondersteuning te bieden. Er ontstonden vragen als: Hoe moet ik anders denken en doen? Wat pak ik als eerste aan? Er wordt een beroep gedaan op ondernemerschap en vakmanschap; hoe zoek ik verbinding buiten de organisatie rondom cliënten waar ik  verantwoordelijk voor ben?

De volgende fase zal zijn dat Parlan aan de slag gaat met zelfsturing en zelforganisatie om de professionals in hun kracht te zetten. Om in 2015 volledig klaar te zijn voor de nieuwe wet en regelgeving rond de zorg. Wil van den Brink, Regiomanager Parlan Noord-Kennemerland:
“Deze dag heeft het gevoel van urgentie opgeleverd waarop ik had gehoopt; mensen zijn zich bewust dat zij de verandering zijn, een vák hebben, professional en dus ook verantwoordelijk zijn. Leiders begrijpen dat zij de ruimte moeten bieden en facilitator zijn om hen het vak te laten ontwikkelen en uit te voeren”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>