Met Kenteq samen verder

Het doelgericht ontwikkelen van vakbekwame professionals in de techniek, is de belofte van Stichting Kenteq. Kenteq maakt dit waar met kwalitatief hoogwaardige leermiddelen, examendiensten, cursussen en loopbaaninstrumenten voor leerlingen en werknemers.

Doordat Kenteq continu in verbinding staat met onderwijs en bedrijfsleven, slaan zij de belangrijke brug tussen theorie en praktijk. Kenteq-professionals beschikken over de laatste vaktechnische inzichten. Vraagstukken worden hierdoor vertaald naar passende en concrete opleidings-, scholings- en begeleidingsproducten en -diensten tot en met MBO 4 niveau.

Kenteqs dienstverlening heeft een imposante staat van dienst, ondersteund door branches en opleidingsfondsen. Kenteq is bij uitstek dé partner voor gespecialiseerd vakmanschap in de techniek.

Transformatie

Momenteel transformeert Kenteq van kenniscentrum naar een private onderneming. Het Ontwikkelaarsgilde helpt Kenteq bij dit traject als specialist op het gebied van cultuur, houding en gedrag. Wij begeleiden ze stap voor stap door deze transitie om in augustus een succesvolle start als onderneming te maken. Eerst door de aftrap te verzorgen en daarna door het opbouwteam te begeleiden.

Lars Schlaman vertelt graag over zijn ervaring met het Ontwikkelaarsgilde:
“Onze heidedagen eind vorig jaar zijn (be)geleid door Willeke Hink en Johan Blom, dit hebben we als prettig en constructief ervaren. Ze namen de tijd om, ook voorafgaand aan de sessie, van iedereen de motivatie te horen, wat ze drijft en zeker ook punten te noemen waarvan ze vinden dat het anders of efficiënter kan. Tijdens de sessie hielden ze de vaart er goed in en wisten ze ook het programma en het doel in de gaten te houden.

Scherp en actief

Vooral de combinatie van discussiëren tijdens en rondom diverse activiteiten zorgden voor continue aandacht en scherpe feedback vanuit de organisatie. Door iedereen scherp te houden en actief te laten meedoen was iedereen betrokken. Ook de mensen die je normaal gesproken niet of nauwelijks hoort, gaven ook hun mening en leverden constructieve bijdragen. Veel verhalen en meningen werden gedeeld, Johan en Willeke brachten dit altijd weer goed terug naar de essentie van de sessie.

Helder en gedragen

Het resultaat is dat iedereen weer met de neuzen dezelfde kant op staat. Dat is wat Kenteq, in de huidige situatie, nodig heeft. Er moet een heldere en gedragen missie komen, hiervoor is een goede basis gelegd. Alle medewerkers blijven en willen hier aan bijdragen, als één organisatie! Na de sessie ging iedereen moe maar voldaan naar huis. Niet als medewerker van een bedrijf maar als belangrijk onderdeel van een organisatie.

De beleving van de mensen en het doel waar we met zijn allen aan werken is voor iedereen duidelijk en het is goed geborgd. Het is nu de uitdaging om dit vast te houden en verder te bouwen aan een zelfstandige organisatie, waarin iedereen aan hetzelfde doel werkt en (dus) de klant centraal stelt.

Outside the box

Het Ontwikkelaarsgilde heeft de mensen van Kenteq uitgedaagd om ‘outside the box’ te denken en daar de meerwaarde van laten zien. Het draait niet om ieder individu, maar om het samen voor de klant.”

Ook begeleider Johan Blom vertelt graag hoe hij het heeft beleefd:
“De aftrap bestond uit een tweedaagse voor de 45 medewerkers, managers en directie. Met de Gouden Cirkel van Sinek hebben we de waarom-vraag van Kenteq doorleeft met elkaar. Daarna hebben we samen de stip op de horizon gezet en daarmee werd het nut van de verandering die Kenteq door wil maken helder. Tijdens dialoogsessies bekeken we wat een nieuwe organisatie betekent, wat willen we vasthouden en waar willen we vanaf? Wat gaan we doen om deze transitie door te maken én succesvol bij onze klanten te blijven? In de avond hebben we alles wat we niet mee willen nemen ritueel verbrand.

Op dag twee zijn we in subgroepen aan de slag gegaan met de producten, diensten en structuur van Kenteq. Een ingelaste oefening zette ons op het puntje van onze stoel, ‘we lopen achter op onze omzet en moeten het snel oplossen om een faillissement te voorkomen’. In groepen bedachten we creatieve oplossingen, nieuwe diensten waarmee we snel toegevoegde waarde konden leveren. Ook werden besparingsacties bedacht, zelfs één waarop direct 200.000 euro bespaard kon worden! Laaghangend fruit, prioriteit geven aan wat makkelijk te realiseren is.

Opbouw

Er is tijdens de tweedaagse een eerste aanzet gemaakt voor het veranderplan. Inmiddels is een opbouwteam samengesteld dat bestaat uit 8 mensen van verschillende afdelingen en met verschillende rollen. Het Ontwikkelaarsgilde helpt hen om veranderingen door te voeren. In augustus 2015 moet Kenteq geprivatiseerd zijn.

De tweedaagse had veel impact. Er was veel gebeurd in twee dagen, iedereen ging vol inspiratie naar huis. In de waan van de dag is het lastig om in de praktijk te brengen, het helpt dat we regelmatig een impuls geven.”