Media

De mediasector bevindt zich in een stormachtige ontwikkeling  naar een nieuwe mediawereld. Men kampt met bezuinigingen en fusies, verschuivingen en ontwikkelingen in technieken en verenging van activiteiten. Hoe ga je hier als omroep of mediabedrijf mee om? Of liever gezegd, hoe blijf je opvallen?

Flexibiliteit en innovatie
De sleutel tot succes in de mediawereld ligt in het flexibeler maken en innoveren van de gehele organisatie. Dat gaat verder dan een incidentele verandering. Het betekent een nieuwe werkwijze, een andere manier van organiseren én een andere manier van denken. Een nieuwe visie,  strategie, werkwijze, processen en het borgen van de implementatie ervan. Dat creëert een groot aanpassingsvermogen, waarmee je anticipeert op veranderingen. Mooier, efficiënter, duurzaam en tegen lagere kosten.

Mensen maken het verschil
Zeker in de mediasector komt het aan op mensenwerk. Geïnspireerde medewerkers en passende werkomstandigheden zijn succesfactoren in de organisatie. Betrek mensen bij de vertaling van strategie naar concrete acties, heldere processen en werkwijzen en zij zullen dit ervaren als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Crossmediale samenwerking
De kracht zit in het bundelen van kennis, data en techniek. Door in samenwerking combinaties van media – ‘crossmedia’ – aan te bieden kan iedereen zich richten op datgene waar hij goed in is. Dat heeft een groot effect: een beter bereik van de doelgroepen, het gemakkelijker halen van doelstellingen en een daling van de kosten en dus een beter resultaat.

  • Onze diensten voor de media

    Als veranderspecialist in de mediasector creëert Het Ontwikkelaarsgilde specifieke oplossingen die aansluiten op de lopende en komende ontwikkelingen. Op een passende creatieve manier doorbreken we oude patronen. Altijd in goede harmonie en nauwkeurig afgestemd op de situatie, de organisatie en haar mensen.

    Lees verder
  • Wat zeggen onze klanten?

    Wij zijn trots op de mijlpalen, ontwikkelingen en oplossingen die we hebben gerealiseerd voor onze ‘mediaklanten’. Samen met Het Ontwikkelaarsgilde hebben hun koers uitgezet voor de komende ontwikkelingen op korte en lange termijn..

    Lees verder