Veranderkracht - Wendbaarheid vanuit verbinding

Wie wil het niet?

Darwin had het al over “survival of the fittest”. Hij bedoelde met de “fittest” niet de sterkste, hij bedoelde die- of datgene met het vermogen zich aan te passen (te fitten) aan een veranderende omgeving. In termen van organiseren: een wendbare organisatie die in staat is lenig, snel en flexibel te anticiperen op een omgeving die volop in beweging is en steeds sneller verandert. Wie wil dat nou niet?

Veranderen als incident of als regel

Wij geloven dat een organisatie alleen haar volle potentieel kan benutten wanneer ze steeds verandert. Veranderen als ongoing proces, als regel dus. Veranderen is de maat, rust is de uitzondering. Dit vraagt verandervermogen, veranderbereidheid en een veranderhouding. Wij noemen dit veranderkracht. Om veranderkracht te ontwikkelen, is het van belang te werken vanuit een gezamenlijk verbindend perspectief, met zowel bovenstroom en onderstroom en collectief te willen leren in de plek der moeite.

Gezamenlijk verbindend perspectief

“It starts with why” , volgens Simon Sinek (2012). Om veranderkracht te ontwikkelen, is het van belang dat de “why” van iedereen is. En daarmee niet alleen van het management. Echte veranderkracht en trots ontstaan daar waar de persoonlijke- en organisatiewaarden elkaar ontmoeten. Van daaruit met elkaar betekenis geven aan het gezamenlijk verbindend perspectief creëert ruimte voor beweging en gedragsverandering.

Bovenstroom en onderstroom

Gedragsverandering vindt plaats in de onderstroom van een organisatie. Als er een onderstroom is, dan betekent dit dat er ook een bovenstroom is. De bovenstroom gaat over het deel van de organisatie waarin de harde kant, de structuur, de werkprocessen, rollen etc. zijn vastgelegd. De onderstroom gaat over het psychologische deel van de organisatie waarin cultuur, dynamieken, ingesleten gedragspatronen en emoties een rol spelen. Veranderkracht ontwikkelen, betekent collectief willen leren in de plek der moeite.

Collectief leren in de plek der moeite

Om het gezamenlijk verbindend perspectief te realiseren, zul je met elkaar de plek der moeite moeten opzoeken. Dit vraagt lef, kost moeite én is de moeite waard. Veranderkracht ontwikkelen betekent loslaten en disfunctionele interactiepatronen doorbreken. En waar het over interactie gaat, kan je het dus niet alleen. Begrijpen wat je eigen bijdrage is aan het in stand houden van belemmerende patronen, ongeacht je rol en functie, zorgt voor bewustzijn. Pas dan is het mogelijk om daadwerkelijk anders te zijn in het hier en nu, in plaats van te blijven hangen in het praten over daar en dan. Iedereen heeft een aandeel in de interactie en in het resultaat, dit vraagt circulair denken in plaats van lineair.

Aanpak

Wij hebben een bewezen onconventionele en stoutmoedige Gilde-aanpak, die je blijvend verder kan helpen met je vraagstukken op het gebied van veranderkracht. Een aantal voorbeelden:

* De wendbaarheid van mens en organisatie vergroten

* Gedragsverandering realiseren

* Een gedeeld verbindend perspectief creëren

* Succesvol samenwerken

* Het ontwikkelen van faciliterend, transformationeel leiderschap

* Het creëren van echte betrokkenheid en eigenaarschap voor organisatieontwikkeling