Samenwerken

tussen mensen, teams en organisaties

“Grote ontdekkingen en verbeteringen zijn altijd het gevolg van de samenwerking tussen vele denkvermogens.”
 Alexander Graham Bell, Schots-Amerikaanse uitvinder, 1847 – 1922)

Je hebt elkaar nodig om écht succesvol te zijn. Dat geldt voor mensen binnen teams en organisaties, maar ook tussen teams en organisaties. Toch is samenwerking niet altijd even eenvoudig als het lijkt. Het vraagt helder inzicht in eigen sterke en mindere kwaliteiten én een houding om een ander hun rol te gunnen.

Nu, en zeker in de toekomst gaat alles snel. Klanten verlangen dat je meegaat met je tijd. Wil je als medewerker, team of organisatie succesvol zijn, dan moet je flexibel zijn in alle opzichten. Wij geloven dat samenwerking tussen personen, tussen teams en tussen organisaties de manier is om die wendbaarheid te creëren. Met de nieuwe technologieën ben je als medewerker mobiel en flexibel (tijd en plaats zijn niet meer bepalend). Je kunt dus op andere manieren werken en contact maken met elkaar. Dat zet de oude structuren en samenwerkingsvormen op z’n kop.

Samenwerken begint met zelfinzicht: “Wie ben ik? Wat wil ik? en Wat kan ik?”.
Met inzicht in je eigen goede en ‘slechte’ eigenschappen is het makkelijker goed met anderen samen te werken. Je weet wat je te bieden hebt én wat je van een ander nodig hebt. Vanuit zelfvertrouwen ben je beter in staat je ego opzij te zetten en te erkennen dat je soms hulp nodig hebt. Je durft de ander om hulp te vragen en je laat datgene waar je niet zo goed in bent over aan een ander. Een samenwerking kan alleen slagen als hij is gebaseerd op vertrouwen. Het geeft je de stimulans om samen te leren en te groeien. Kortom: duurzaam te ontwikkelen.

Aanpak
Wij hebben een bewezen onconventionele en stoutmoedige Gilde-aanpak, die je blijvend verder kan helpen met je vraagstukken op het gebied van persoonlijk ondernemerschap. Een aantal voorbeelden:

  • Cultuurverandering
  • Teamcoaching, teamrolmanagement en teamontwikkeling
  • Professionalisering samenwerking belangenorganisaties -> lees ook ons artikel Bouwen aan Vertrouwen
  • Outdoorprogramma’s
  • Opzetten, ondersteunen en implementeren van Het Nieuwe Werken
  • Fusieonderzoek en -begeleiding
  • Ontwikkelen samenwerkingsstrategie
  • Inrichting en ontwikkeling ‘Regierol’ binnen (complexe) netwerkstructuren
  • Mediation bij samenwerkingsvraagstukken
  • Ontwikkelen van en begeleiden bij zelfsturende teams