Opstellingen

Opstellingen zijn krachtige methodes om onderstromen en onbewuste patronen zichtbaar te maken. Ze helpen om persoonlijke, relatie, werk gerelateerde en organisatieproblemen aan te pakken en dat wat “verstrikt” was weer in beweging te krijgen. De meest bekende opstellingen zijn familie- en organisatie-opstellingen. Daarnaast bestaan diverse varianten van opstellingen, zoals het werken vanuit verlangen en de levenslijn. In dit soort opstellingen wordt vanuit systemisch perspectief naar vraagstukken en problemen gekeken. Systemisch perspectief betekent dat we naast de ratio ook kijken vanuit (familie en organisatie) verleden, universele wetten, eenheid, verbondenheid, de aarde en natuur. Vanuit dat bredere perspectief kun je je bewustzijn verruimen en innerlijke krachten en potentieel aanboren die in jou en de organisatie opgeslagen liggen.

In organisaties ontstaan in de loop der tijd vaak “vaste patronen”. Deze vaste patronen worden vaak als belemmerend ervaren en ze zijn vaak moeilijk om te doorbreken waardoor de organisatie geen nieuwe koers kan gaan varen. Ook mensen merken geregeld dat ze herhaaldelijk tegen dezelfde problemen aanlopen. Zo kan een mens of organisatie zonder het te beseffen ‘verstrikt’ raken in de patronen van het familie- of organisatiesysteem. Vaak blijken problemen vanuit beide systemen door elkaar te lopen. Dit ‘verstrikt raken’ kan diverse gevolgen hebben voor zowel de mens als de organisatie; van stress en lichamelijke klachten bij mensen tot conflicten en een voortdurend gebrek aan productiviteit binnen de organisatie. Door middel van een opstelling krijg je inzicht in hoe je het beste om kunt gaan met de belemmerende patronen binnen jouw organisatie, familie, of persoonlijke context. Met als resultaat dat je meer in je kracht komt, het geeft je meer helderheid in waarom zaken lopen zoals ze lopen en je krijgt meer grip op je leven.

Wij kunnen u helpen met:

  • Familieopstellingen
  • Organisatieopstellingen
  • Overige opstellingen
    • Combinatie familie- en organisatie
    • Verlangen
    • Levenslijn

Onze begeleiders van opstellingen zijn professioneel geschoold en gecertificeerd. Ook nemen zij deel aan professionele netwerken voor permanente educatie.