Individuele en teamcoaching

Soms heb je als mens of als team een vorm van professionele begeleiding nodig om doelen die je hebt te realiseren of problemen die je ervaart hanteerbaar te maken. In zo’n geval kan een professionele coach je verder helpen. Onze coaches zetten je op impactvolle, doelgerichte en interactieve wijze aan tot effectiever gedrag. Dat doen we door jou of het hele team:

  • Bewust te laten worden door te spiegelen, confronteren en reflecteren.
  • Aan te zetten tot persoonlijke en team groei door het exploreren, ontwikkelen en toepassen van de eigen en teammogelijkheden.
  • Het vergroten van zelfvertrouwen.

Coaching is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. Je kunt om uiteenlopende redenen voor coaching kiezen. Het kan gaan om je persoonlijke ontwikkeling op gang te brengen of verder te helpen. Problemen op het persoonlijke, professionele of samenwerkingsvlak hanteerbaar te maken. Groei mogelijk maken.

Wij hanteren een impactvolle aanpak. Dat vraagt van jou de bereidheid om diepgaand naar jezelf en je patronen, maskers, verstrikkingen en mogelijkheden te kijken. En je kwetsbaar op te stellen, je angst en onmacht te ervaren, gevoelens toe te laten.

Door verbinding te maken met actuele cases zorgen we ervoor dat jouw ontwikkeling en leren nauw aansluit op de dagelijkse praktijk.

We gebruiken diverse methoden, passend bij het vraagstuk, de context en de persoon. Enkele voorbeelden van methodieken en werkvormen die we hanteren zijn:

  • Transactionele analyse
  • Opstellingen
  • Reflecteren
  • Dialoog
  • RET
  • Gedrag- en drijfveren analyse (Jung, Marston, Graves)
  • NLP