Workshop 'Een team met bezieling'.

De eisen aan mensen en teams worden steeds hoger. Ze moeten goede prestaties leveren om te blijven voldoen aan de verwachtingen van de klant. Een team presteert alleen optimaal als de teamleden goed op elkaar ingespeeld zijn en gebruik maken van elkaars kwaliteiten.  Zo ontstaat een team van collega’s dat samen streeft naar eenzelfde doel: de klant goed bedienen, toegevoegde waarde leveren en daar zichtbaar plezier aan beleven.

Medewerkers die vanuit passie en bezieling werken, zijn gezonder, vitaler en leveren betere prestaties. Maar hoe ontdek je wat jouw bezieling is? Bezieling begint bij jezelf. Hoe kun je met passie werken en dit vervolgens overbrengen op anderen of je team? Door een speciale oosterse coachingstechniek in tweetallen toe te passen kijken de deelnemers van deze workshop dieper naar zichzelf. Wat drijft hen? Wat zijn hun energiebronnen? De deelnemers ontdekken wat bezieling voor hen betekent en hoe ze dit kunnen vertalen en gebruiken om het eigen team te versterken.

Tijdens deze workshop worden theorie en praktijk op actieve en interactieve wijze met elkaar verbonden. De deelnemers krijgen handvatten om de samenwerking binnen het team te verbeteren. Hoe leer je elkaar echt kennen, waar zit de passie in het team en hoe zorg je voor bezieling en flow in je team?!

De reacties op de workshop zijn bijzonder positief. Deelnemers roemen de persoonlijke, enthousiaste en diepgaande wijze waarop de begeleiders werken. Een mooie mix van theorie en interactie die het mogelijk maakt naar jezelf te kijken, en de rust en tijd te nemen voor persoonlijke reflectie in deze hectische tijden.

De basisworkshop duurt een dagdeel, hierin stimuleren we mensen om de bezieling in het team “wakker te kussen”. We hebben verdiepende workshops om de bezieling en bevlogenheid in teams te stimuleren. Door deze workshops breder in te zetten binnen uw organisatie ontstaat een aanstekelijke olievlek die zorgt voor medewerkers, management en directie met bezieling. Wij geloven dat klanten liever zaken doen met mensen die met passie en bezieling hun werk doen.
Lees ook Johans blog over bezieling.