Onze kijk op de ontwikkelingen in de financiële sector

Het Ontwikkelaarsgilde werkt samen met jou en je medewerkers naar een gezonde oplossingsgerichte klantorganisatie die kan inspelen op de veranderende behoeften van de klant en de markt. Wat is daar in onze optiek voor nodig?

Aandacht voor de klant
Wij geloven in een nieuwe benadering van ondernemerschap bij de banken en financiële instellingen. Het menselijke aspect mag weer meer terugkomen. Het is hoog tijd om te investeren in een echte relatie met je klanten, zodat zij weer vertrouwen krijgen. Aandacht hebben voor de ondernemer, belangstelling tonen voor de mens en meedenken in oplossingen. Je kunt ook spreken van de ziel terug brengen in het bedrijf.

Zachte waarden
De hardere pijlers van een organisatie, zoals efficiency, commerciële doelen en risicobeheersing, worden aangevuld met zachtere waarden. Vanuit een heldere visie en drijfveer dragen de medewerkers de kernwaarden van het bedrijf uit. En handelen ze daarnaar. Er is ruimte voor ontwikkeling. Werknemers kunnen zich persoonlijk en vakinhoudelijk ontplooien. Ze mogen fouten maken om daar samen van te leren. Op die manier kan de organisatie groeien naar een bedrijf met vakbekwame professionele werknemers, die met passie en plezier effectief samenwerken. Samen leren ze oplossingen te zoeken voor klantvragen. Uiteindelijk dient het één doel: de klanten optimaal bedienen.

Onderwerpen in de bank- en financiële sector
Klanttevredenheid – Organisatie met bezieling – Anders leidinggeven – Lerende organisatie – Persoonlijke ontwikkeling en kennisniveau van vakgebied – Meer ondernemerschap – Co-creatie en samenwerking