Bedrijfscultuurscan

Een belangrijk onderdeel voor organisatieontwikkeling is mensen bereid vinden om te veranderen. Een succesvolle verandering is afhankelijk van de mensen die samen de bedrijfscultuur maken. Ze zijn zich vaak niet meer bewust van de heersende overtuigingen, de waarden van het bedrijf, de mentale beelden, de aannames, de dogma’s, de tradities en de geschiedenis van het bedrijf. Maar toch bepaalt dit wel voor een groot deel de veranderbereidheid.

Wat doet de scan?
Een van de manieren om de organisatiecultuur in kaart te brengen is de cultuurscan ‘Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) van de professoren Robert Quinn en Kim Cameron. Deze helpt mensen zich bewust te maken van de heersende en de gewenste cultuur. Daarnaast biedt het handvatten tot verandering.

Voor wie bedoeld?
Het is de bedoeling dat elke medewerker – of een selectie – van de organisatie de bedrijfscultuurscan (OCAI) invult.

Wat kun je ermee?
De uitslag van de cultuurscan is het startpunt voor het opstellen van een programma voor cultuurverandering, waarbij een constructieve dialoog tussen management en medewerkers voorop staat.

Invulinstructie cultuurscan

  • De test bestaat uit 6 vragen over de huidige cultuur. En 6 vragen over de gewenste cultuur.
  • Per pagina zijn er 100 punten te verdelen. Verdeel het aantal verhoudingsgewijs over de 4 opties (Bijv. 80-10-5-5 of 100-0-0-0).
  • Invultijd: circa 17 minuten

Start cultuurscan

Meer informatie over de cultuurscan? Of wat die voor je organisatie kan betekenen? Bel ons.

Lees ook ons artikel de bedrijfscultuur succesvol veranderen, verschenen in Management Tools.

Invulformulier
Uw persoonlijke gegevens gebruiken we voor:

  • het versturen van een korte rapportage van uw cultuurscan naar uw e-mailadres
  • de opbouw van een referentiebestand (zodat we vergelijkingen kunnen maken) per klant

Deze gegevens worden niet met anderen gedeeld of gebruikt voor marketingdoeleinden.