Analyse dilemma's

In deze tijd van economische crisis en de ontwikkelingen op internetgebied is het voor bedrijven een must om de klant (weer) centraal te zetten. Veel ondernemingen (80%) zijn nog sterk intern gericht. Dat wil zeggen dat de bestaande regels in een bedrijf voorrang krijgen op de wensen van de klant. Om tot een klantgeoriënteerde organisatie te komen, is verandering noodzakelijk. Deze verschuiving heeft een behoorlijke impact op:

  • het gedrag en de samenwerking van leidinggevenden en medewerkers
  • de processen en regels
  • de manier van leidinggeven

Kortom: de hele organisatie komt voor veel dilemma’s te staan.

Dilemma’s inzichtelijk
Voor het inzichtelijk maken van die organisatievraagstukken hebben we een dilemmavragenlijst ontwikkeld. Het Ontwikkelaarsgilde begeleidde de afgelopen jaren veel directies en managementteams bij de verschuiving van een interngerichte naar een klantgeoriënteerde onderneming. We leerden ze met succes omgaan met dilemma’s.

Voor wie bedoeld?
Het is de bedoeling dat minimaal 10 personen en maximaal 25 personen de dilemmavragenlijst invullen. We raden je aan een mix te nemen van directieleden, managers en teamleiders, waardoor er een evenwichtig beeld ontstaat.

Wat doen we ermee?
Na het invullen ontvang je een rapportage waarin de dilemma’s van het bedrijf beschreven zijn. In de vorm van een dialoog tussen directie en management stellen we samen een plan van aanpak op voor de veranderende organisatie. De rapportage is daarbij een hulpmiddel
voor het bepalen van valkuilen en succesfactoren.

Aanvragen vragenlijst